965 73 13 74 - Plaça de l'Ajuntament, 3, 03729 Senija, Alicante administracio@senija.es

Pouets i safareigs

Els pous són construccions que consten d’una cisterna excavada en el subsòl que en la seua part exterior i visible tenim la capella amb el corresponent lavadero. La seva missió era la de disposar en qualsevol moment d’una reserva d’aigua per a diferents usos.

Dins dels diferents usos de la construcció annexa al pou “el safareig” trobem que la seua finalitat era doble, d’una banda la rentada de la roba que posteriorment era assecada al sol, i d’una altra era el lloc on es preparaven les mescles fitosanitàries (principalment el sulfat de coure) per a combatre les diferents malalties, principalment el míldiu de la vinya.

Senija