Directori

TELÈFONS D'INTERÈS 
Aigües Potables965.73.13.74
Ambulància902.15.74.45
Bombers (Dènia)965.78.00.36
Bombers (Emergencies)085
Butano (Benissa)965.73.05.72
965.73.04.98
Capellania Anglicana965.73.24.65
Centre Cívic i Social965.73.13.74
Centre de Salut965.73.28.89
Centre de Salut (Benissa)965.73.24.61
Col·legi Públic965.73.23.01
Correos (Benissa)965.73.03.26
Creu Roja965.74.09.50
Emergències112
Estació Servei Benissa, direc. Teulada965.73.33.85
Estació Servei direc. Calpe965.73.03.88
Farmacia965.73.15.77
Guardia Civil (Benissa)965.73.07.22
Hisenda (Dènia)965.78.81.11
Hospital (Dènia)965.78.70.90
Iberdrola (Xàbia)965.79.11.84
Parròquia Santa Catalina (Convent Franciscà Benissa)965.73.01.01
Policia Local965.73.13.74
Policia Nacional965.78.38.51
Policia Nacional091
Polideportiu Municipal965.73.13.74
Registre Propiedat (Xàbia)965.79.23.19
Seguritat Social (Dènia)965.78.00.22
SUMA (Benissa)965.73.23.62
Taller Automòvil (Race-Dénia)965.78.13.28
Veterinària608.86.14.73