Associacions

INFORMACIÓ D'INTERÈS 
APA (Associació de Pares d'Alumnes)Tel. 96.573.23.01
Societat de ColombiculturaJosé Miguel Pérez Vives
Plaça de l'Ajuntament, 16
Tel. 96.573.10.74
Associació de la 3ª EdadCasa de Cultura
Tel. 96.573.13.74
Contacte amb secretaria
Tel. 96.573.21.60