Equip de Govern

NOMPARTITCÀRRECÀREA
D. JOAQUÍN GINESTAR ROSELLÓ COMPROMÍSALCALDE ALCALDIA
D. JOSEP IVARS CRESPOCOMPROMÍSPRIMER TINENT ALCALDE- EDUCACIÓ
- SEGURETAT CIUTADANA
- SANITAT
D. FRANCISCO MAS MARTÍ COMPROMÍSSEGON TINENT ALCALDE- ESPORTS
- AGRICULTURA
- ASSUMPTES SOCIALS
- TURISME
Dª. ANABEL MORAGUES SAPENA COMPROMÍSREGIDOR- FESTES
- CULTURA
- MEDI AMBIENT
- PARTICIPACIÓ CIUTADANA

D. JUAN FERRER BASTIDAS PPREGIDOR
D. ANTONIO PERIS MAS PPREGIDOR
D. SANDRO CARREÑO JAÉN PPREGIDOR